Kerk Bedum

Vaktaal

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Een stralenkrans rond het lichaam of hoofd van Christus en de heiligen, ten teken van heiligheid.


Zie kerk:


Aureool

Aureool