Kerk Bedum

Algemene informatie

In 1941 werd door fa. Valckx & Van Kouteren boven de preekstoel een negentien stemmig orgel geplaatst. Vanaf 1970 is het orgel vergroot met componenten afkomstig van het orgel van de Groningse Martinikerk (Bazuin 32 vt), de afgebroken Harmonie te Groningen (Bazuin 16 vt), de Kandelaarkerk te Assen (zwelwerk), en het orgel van de voormalige geref. Duiststraatkerk te Rotterdam (speeltafel van Pels, 1957). In 1993 werd onder anderen de Fagot 16 vt van het Positief grotendeels van ander pijpwerk voorzien (S. Steendam).